Dörr och linje, 2023, 160x170 cm.

Galleri Cecilia Hillström (tillsammans med Marcus Matt), Stockholm, 2023

Dörr, 2023, 35x15 cm.

Linje, 2023, 15x160 cm.

Linje, 2023, 15x160 cm.

Dörr, 2023, 35x15 cm.

Under horisonten, 2023, 63x120 cm.

Utan titel, 2023, 85x85 cm.

Ingenting är klart, Celsius Projects, Malmö, 2023

Linje, 2023, 33x125 cm.

Öppen, 2023, 91x57 cm.

Öppen dörr, 2023, 120x75 cm.

Titel?, 2023, 67x42 cm.

Chokladpunkt, 2022, 30x30 cm.

Hörn, 2023, 50x50 cm.

Början och slut, Fullersta gård, Huddinge, 2020

Dörr med rum, 2019, 126x65 cm.

Symbol and Sign, Two Points of Entry, 2020, 91x120 cm.

Landskap med fönster, 2019, 100x80 cm.

Chocolate Shape, 2020, 120x90 cm.

Vanishing Point, 2020, 120x130 cm.

I, 2020, 85x17 cm.

Mirror for Old Work, 2020, 153x58 cm.

Början och slut 7, 2020, 158x210 cm.

Början och slut 4, 2020, 68x90 cm.

Början och slut 1, 2020, 29x38 cm.

Figur och grund, 2019, 120x216 cm.

The Letter A, 2016, 160x160 cm, Background/Foreground, Galleri Nordenhake, Stockholm, 2016


Bureau, NY, USA, 2015


Utan titel, 2015, 180x150 cm.

A, 2015, 180x150 cm.

B, 2015, 180x150 cm.

A, 2015, 180x120 cm.

B, 2015, 180x120 cm.

Blondeau & Cie / Ribordy Contemporary, Geneve, Schweiz, 2014

Four Corners, Bureau, NY, USA, 2012

Grey Corner 1-4, 2012, 180x60 cm.

Ribordy Contemporary, Geneve, Schweiz, 2012

Modernautställningen, Moderna museet, Stockholm, 2010

Bureu, NY, USA, 2010

Landings Projectspace, Vestfossen, Norge, 2008